tirsdag 29. april 2008

Alt klart til å legge dekke

No er bjelkane og dei siste murblokkene støypt på plass og alt er klart til hulldekket som kjem neste veke.


Jim har no forlatt åstaden for denne gang.Litt "pøting" for å forskale rundt H-bjelken


No er det bare å få på hulldekket som tak. Håper veggane toler nokre 10-20 tonn...


Her vil huset stå. Sørvestre hjørne av huset vil kome ca halvvegs inn på bakveggen på garasja. Austveggen vil bli bortanfor gravemaskina som Jim er så stolt over.
Muren har også blitt fullført, men er den ikkje litt skeiv?

mandag 28. april 2008

Bærebjelker på plass

I helga har vi fått på øvste del av knasteplast så alt er klart til å fylle heilt opp til taket med masse. I tillegg har vi fått laga to bærebjelker som har blitt montert ovanfor garasjeportane. Flemming Rasmussen kappa til og sveisa på armering samme dag som han fekk bestillinga, snakk om god service!!


Vi henta bjelkane på Tynesfabrikken


Bjelkane er på plass ovanfor portane


Bjelkane blei kappa på mål fra tegningane, og dette var millimeterpresisjon :-)


Karane fra Dag's Maskin, Ole Jakob og Jim, har fått opp natursteinmuren vest for garasja.

fredag 25. april 2008

Ferdig å slemme garasje

Jim fra Dag's Maskin har laga anleggsveg opp til der huset skal stå, og han har fylt opp rundt garasja slik at eg lett kan slemme resten av veggane.

Ferdig slemma, knasteplast blir lagt på i morgon. Vannslangen har blitt lagt inn i garasja så den ikkje skal ligge i vegen for gravemaskina.Gravemaskina står no opp i tomta der huset skal stå. Den held no på å planera tomta.

torsdag 24. april 2008

Garasja fylt

Entreprenørane har no fått fylt garasja så den er klar til å få støypt plate.Emilie spring på det nye garasjegolvet


Vannholet har blitt dekt til med komme.


Den første rad med stein har blitt lagt. Muren skal gå like høgt som garasja men blir kanskje kledd med mindre håndlakte stein.

onsdag 23. april 2008

Entreprenørarbeid

Tirsdag kom gravemaskina fra Dag's Maskin og starta arbeidet med å vidareføre kloakk og straum opp til huset. Dei vil halde på dei neste dagane med å fylle igjen rundt og i garasja, samt planere tomta der huset skal stå.


Dreneringsrør er lagt foran garasja og dei har begynt å fylle opp inn i garasja. Avløpsrøra inni garasja er lagt og dekt med singel.


Det har blitt lagt ein komme over energiholet og slangane ligg på plass inntil holet. Slangane som går opp er kloakk i brunt, drenering av overvann i svart, telefon i gult og elektrisitet i raudt. (eller var det omvendt? ;-) )


Bak garasja. Dreneringsrøra blir lagt. Dei to røra er til vannboren varme. Eigentleg skal det svarte røret ligge att med kloakken for å få varme frå den så dette må vi få fiksa. Det røret er isolert og er det som kjem opp fra holet.

mandag 21. april 2008

Klargjort til å fylle igjen

Da har vi fått slemma veggen og hatt på knasteplast, eller vorteplast som leverandøren kalte det, og alt er klart til gravemaskina kjem på tirsdag og fyll igjen rundt garasja.


Det er kjekt å ha ein bror som er rørlegger. Her legg han røra til vannboren varme. Det gule lokket er energiholet som går ca 210 meter ned.

Ferdig "slemma"


Broder'n viser at han er ein erfaren rørlegger, han veit kva rørleggersprekka er til.


Fader'n fester knasteplasten


Resultatet av bakveggen så langt. Plasten skal leggast heilt opp etterkvart.

torsdag 17. april 2008

Støyping av garasje

I dag fylte vi forskalingsblokkene med betong fra Unicon. Dei kom med to bilar, ein med betong og ein med pumpe. Sjølve jobben gjekk veldig bra og resultatet er vi veldig fornøgde med.
Fekk ikkje tatt bilde av sjølve fyllinga da det var eg som holdt slangen og hadde kamera i lomma. Vi løyvde litt og det blei dumpa inn i garasja.

Resultatet blei veldig bra. Armeringsjerna er til å feste hulldekket som skal leggast oppå om eit par veker.Bilde av tomta tatt fra Kagholen. Tomta kan skimtast bak til høgre for granskogen, foran det raude huset på toppen.

onsdag 16. april 2008

Klart til støyping

No er alt klart til å fylle garasjeveggane med betong. Bilen kjem i morgon og vi rekna med det vil gå med ca 6 m3.


Dette er utsikta vi vil få fra takterrassen. Rett fram er Aure sentrum, som er kommunesentrum her i bygda. Fjorden er Sykkylvsfjorden og fjella bak høyrer til Sunnmørsalpane. Råna, den høgste toppen i bygda, er den solfylte toppen til venstre i bildet.


Eg fekk starta vannpumpa i dag, den skal pumpe ca 25 liter i minuttet. Bra trykk på den!

mandag 14. april 2008

Skisse


Her er ei skisse av huset. Den er ikkje autentisk men gir eit bilde av korleis huset vil sjå ut. Garasja vi no held på med blir under plenen i 1.etg. på bildet.

søndag 13. april 2008

Søndagstur

Vi gjekk søndagstur i dag og var innom tomta så fruen kunne sjå kva som hadde blitt gjort dei siste dagene.Bakveggen har no nådd si fulle høgde.

Vannpumpe

I dag kom vannpumpa. Den blei senka 120 meter ned i holet. Sidan vannstanden står på ca 20 m betyr det at pumpa ligg ca 100 m under vatn. Frå vannstanden i holet til der trykktanken vil stå i huset er det ca 30 m høgdeforskjell. Ved denne forskjellen skal pumpa klare å levere ca 25 liter i minuttet. Trykktanken er på 150 liter. Pumpa er levert og montert av Norsk Boreteknikk as
http://www.norskboreteknikk.no/

Blå slange til straum, den svarte til vatn.

Røysing av garasje

Vinteren slapp taket i april og da var det bare å sette igang igjen. Vi bestemte oss for å gå for forskalingsblokker der vi la 10 mm armeringsjern på sideveggane og 12 mm på bakveggen sidan den får ei større belastning. Det blir lagt jern mellom kvar rad.


Etter åttande rad bestemte vi oss for å armere hjørna og fylle dei med sement for å stabilisere veggen. Det samme blei gjort 2 plassar på veggane. No er det 6 rader igjen før høgda er nådd.


Vi kom fram til at eit langt og smalt vindu på vestveggen ville gjere seg, så vi laga forskaling for dette.


Forskaling ovanfor vinduet.

Hjørneblokkene var 4-5 mm lavare enn dei andre blokkene og det førte til at vi måtte legge litt mørtel mellom dei for å bygge dei opp. Ellers var blokkene enkle å legge.


Det gjekk ikkje heilt opp i lengda på bakveggen. Her er det bare å forskale før støyping.Første rad med stein blei støypt for å få eit heilt beint utgangspunkt.
Vi skal ha vannbåren varme og måtte i tillegg borre etter drikkevatn sidan tomta ligg høgare enn drikkereservatet i bygda. Holet til drikkevatnen er på 140m medan energiholet til vannboren varme er på heile 210m. Det er faktisk under havnivå... Norsk Boreteknikk stod for boringa.